Archive for the ‘Avaluació’ Category

L’avaluació experimental de l’ajuda al desenvolupament. José García Montalvo

Posted 12 nov 2013 — by Ivàlua
Category Avaluació

García Montalvo

José García Montalvo és professor d’economia a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i investigador de l’ ICREA (Institut Català de Recerca i Estudis Avançats). Ha fet de consultor per l’OCDE (Organització per la Cooperació i el Desenvolupament), el Banc Interamericà de Desenvolupament i el Banc Mundial. Els seus àmbits d’interès són l’habitatge i la bombolla immobiliària; el mercat de treball juvenil; el sector bancari i el mercat de l’habitatge i els experiments econòmics.

Amb la col·laboració de:      

 

1. Introducció

Les bones intencions són una part fonamental de la justificació de l’assistència social i, molt especialment, en l’ajuda al desenvolupament. Tots tenim bones intencions, tots volem que les coses funcionin, tots volem que els països en vies de desenvolupament millorin. Però el coneixement és fonamental per aconseguir que aquestes bones intencions es transformin en bons resultats. En moltes ocasions, hi ha situacions en què les bones intencions es transformen en resultats perversos. Per tant, el desig no és suficient perquè un programa funcioni. Com assenyalava Albert Camus a La plaga: «El diable que hi ha al món prové de la ignorància, i les bones intencions poden fer tant de mal com les males intencions, si falta el coneixement.»

Segueix llegint

Entrevista a Francesc Pedró

Posted 02 jul 2013 — by Ivàlua
Category Avaluació

Pedró

 Entrevista a Francesc Pedró.

 Avaluació de polítiques educatives

Francesc Pedró és Màster en Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona i Doctor en Educació Comparativa per la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED), amb un postdoctorat a l’Institut d’Educació de  la Universitat de Londres. A l’actualitat és director de polítiques educatives i desenvolupament docent a la UNESCO i, anteriorment, gerent del Centre per a la Innovació i la Investigació Educativa de l’OCDE a París. 

Amb la col·laboració de:      

 

Per què és relativament senzill fer avaluació de polítiques públiques en certs àmbits, com ara la salut o les polítiques d’ocupació i, en canvi, és tan complicat fer-ho en l’àmbit educatiu?

Segueix llegint

Les Noves Formes d’Inversió social com a motor d’Innovació de les Polítiques Públiques

Posted 08 nov 2012 — by Ivàlua
Category Avaluació

 

 

Blanca Lázaro

Blanca Lázaro és directora executiva d’Ivàlua. Ha estat directora general de Serveis del Departament de Treball i Indústria del Govern de la Generalitat de Catalunya,  ha treballat en programes de cooperació internacional per al desenvolupament des de la Fundació CIREM i el Grup Cambra de Comerç de Barcelona i ha estat cap de la Unitat d’Estudis del Rectorat de la UAB. És llicenciada en Ciències Polítiques i en Ciències de la Informació, Màster en Gestió Pública i diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població ++

 

 

   Introducció

Avui dia és impensable que el sistema sanitari públic autoritzi tractaments que no hagin superat un procés rigorós de comprovació científica de la seva efectivitat. És desitjable que sigui així per motius obvis de salut pública, però també per l’elevat cost econòmic que aquests tractaments representen per al conjunt de la societat.

Segueix llegint

Per què no avaluem les polítiques públiques com els fàrmacs? Una aposta per l’experimentació social

Posted 08 nov 2012 — by Ivàlua
Category Avaluació, Mètodes d'avaluació

                                                                                                                                                                                                                              

 

David Casado és doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra. Com a analista d’Ivàlua, on s’incopora el 2009, ha participat en l’elaboració de vàries de les guies metodològiques, ha estat formador en les diverses edicions del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques i ha participat en vàries de les avaluacions realitzades per aquesta institució.

 

 

Introducció

La crisi econòmica ha suscitat un interès renovat per l’avaluació de polítiques públiques o, si més no, pels conceptes sobre els quals versa. Així, ja sigui en l’àmbit estatal, autonòmic o local, els responsables polítics, independentment del seu color, insisteixen en la necessitat de «millorar l’efectivitat» de certs programes o «guanyar en eficiència» en la prestació dels serveis públics. Aquesta insistència ens sembla positiva, tot i que dubtem que aquest èmfasi es mantingui quan vinguin temps millors, fet que seria un error: preguntar-se si una determinada política activa augmenta la inserció laboral dels aturats (efectivitat) o si, per comparació a d’altres intervencions, el cost per aturat inserit d’aquesta política és més o menys favorable (eficiència) són qüestions que l’Administració s’hauria de plantejar en tot moment, sigui quina sigui la seva situació econòmica i l’estat de les finances públiques.

Segueix llegint