Archive for the ‘Mètodes d’avaluació’ Category

L’aportació de les revisions sistemàtiques al disseny de les polítiques públiques: de l’anècdota a l’evidència

Posted 17 des 2013 — by Ivàlua
Category Mètodes d'avaluació

 

Jordi Sanz és Doctor en Sociologia per la Universitat de Lancaster (UK), diploma d’Estudis Avançats en Psicologia Social per la Universitat Autònoma de Barcelona. Llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, ha participat en diversos projectes d’investigació en politiques socials referents als àmbits de la salut, la vellesa, la joventut, les noves tecnologies i la immigració. Ha estat professor consultor de la Universitat Oberta de Catalunya on ha impartit classes de sociologia, psicologia social i mètodes d’investigació qualitativa. Des de l’octubre de 2009, treballa com a analista a Ivàlua. Les seves línies d’especialització a Ivàlua són els projectes d’avaluació multimètode i l’ús de les tècniques qualitatives aplicades a l’avaluació de polítiques públiques.

                                      Amb la col·laboració de:

Escenari 1: com ha de dormir un nadó, panxa enlaire o de bocaterrosa? 

Baby and Child Care va ser un dels llibres més venuts als Estats Units dels anys 50. El llibre, escrit pel pediatre Benjamin Spock, va ser un dels primers manuals de postguerra que abordaven de manera planera la cura i educació dels fills a la llar. Spock animava als progenitors que, per sobre de tot, es deixessin guiar per la seva intuïció i coneixement en la cura dels seus fills. De fet, no és casualitat que la primera frase del llibre sigui ‘confieu en vosaltres mateixos. [Pares i mares] sabeu més del que us penseu’(Spock, 1946).     

Segueix llegint

Per què no avaluem les polítiques públiques com els fàrmacs? Una aposta per l’experimentació social

Posted 08 nov 2012 — by Ivàlua
Category Avaluació, Mètodes d'avaluació

                                                                                                                                                                                                                              

 

David Casado és doctor en Economia per la Universitat Pompeu Fabra. Com a analista d’Ivàlua, on s’incopora el 2009, ha participat en l’elaboració de vàries de les guies metodològiques, ha estat formador en les diverses edicions del Cicle de Formació en Avaluació de Polítiques Públiques i ha participat en vàries de les avaluacions realitzades per aquesta institució.

 

 

Introducció

La crisi econòmica ha suscitat un interès renovat per l’avaluació de polítiques públiques o, si més no, pels conceptes sobre els quals versa. Així, ja sigui en l’àmbit estatal, autonòmic o local, els responsables polítics, independentment del seu color, insisteixen en la necessitat de «millorar l’efectivitat» de certs programes o «guanyar en eficiència» en la prestació dels serveis públics. Aquesta insistència ens sembla positiva, tot i que dubtem que aquest èmfasi es mantingui quan vinguin temps millors, fet que seria un error: preguntar-se si una determinada política activa augmenta la inserció laboral dels aturats (efectivitat) o si, per comparació a d’altres intervencions, el cost per aturat inserit d’aquesta política és més o menys favorable (eficiència) són qüestions que l’Administració s’hauria de plantejar en tot moment, sigui quina sigui la seva situació econòmica i l’estat de les finances públiques.

Segueix llegint

Un passeig per les tècniques d’avaluació d’impacte

Posted 24 nov 2011 — by Ivàlua
Category Mètodes d'avaluació

 

Marcos Vera Hernández és professor lector del Departament d’Economia del University College London i investigador associat de l’Institute for Fiscal Studies. Ha treballat en avaluacions d’impacte a Colòmbia, Hondures, Jamaica, Malawi, l’Índia i Catalunya. Ha impartit cursos en escoles d’estiu i tallers sobre avaluació d’impacte, i també ha escrit algunes notes introductòries i revisat llibres dedicats a l’avaluació d’impacte.


Què és una avaluació d’impacte i com es fa? Segurament aquestes preguntes ja se les han fetes moltes persones, atès l’augment de la popularitat d’aquest tipus d’avaluacions en els últims anys.  Com que no hi ha avaluació sense programa, i no hi ha programa sense acrònim, ens n’inventarem un: el POJ o Programa per a l’ocupabilitat dels joves –programa insígnia del PSI (Partit Sense Ideologia), que va començar l’1 de gener de 2011 i pretén disminuir la taxa d’atur juvenil a través de pràctiques en empreses de 6 mesos de durada (fins al 30 de juny de 2011). Però no deixeu de llegir si treballeu en un sector diferent del laboral (salut, educació, etc.), ja que amb el 95% de confiança podreu aplicar el que tractarem en aquest article a altres sectors de l’Administració pública diferent del laboral.

Segueix llegint