Preinscripció al Curs d'Introducció a l’Avaluació de Polítiques Públiques

D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al fitxer “Activitats de formació”, del qual és responsable l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques.

La finalitat és la gestió de les activitats de formació organitzades per l'Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, així com la tramesa de publicacions i convocatòries a actes.

Els informem que les seves dades podran ser cedides al web d’Ivàlua, www.ivalua.cat, i autoritza al responsable del fitxer al tractament indicat.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat a l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques: Pau Claris, 108, 4t 1a 08009 Barcelona.

 

Preinscripció

Nom

Cognoms

Lloc que ocupa actualment:

Unitat (Servei, Àrea...):

Organisme (Departament, etc.):

Institució:

Adreça professional:

Codi postal:

Població:

Telèfon professional:

*

Adreça electrònica:

Quin és el seu nivell formatiu?

Escolliu una de les respostes següents
Quin és el seu àmbit formatiu? Escolliu una de les respostes següents

Titulació acadèmica:

Breu descripció de les responsabilitats principals en l’actual lloc de treball:

Motius pels quals voleu realitzar aquesta formació:

 

Mitjà pel qual us heu assabentat d’aquest curs:

Seleccioneu les que corresponguin