Preinscripció al Curs d'introducció a l'avaluació econòmica de polítiques públiques 2019

A l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques - Ivàlua valorem la privacitat i la transparència de les teves dades personals en compliment amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679. 

Qui és el Responsable del Tractament de les teves dades personals?  

Identitat: Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)

Domicili social: c/ Pau Claris 108, 4t1a, 08009 Barcelona

C.I.F.: Q0801583F

Email: info@ivalua.cat

Teléfon: 935 545 300

Dades de contacte del DPD: FA DIGITAL LAW & MEDIA SERVICES, S.L.

Amb quina finalitat tracta Ivàlua les teves dades personals?

 

Ivàlua tracta la informació que ens facilites amb la finalitat de gestionar les peticions de subscripció al butlletí “Ivàlua Actualitat” realitzades a partir del web d’Ivàlua i les inscripcions als cursos de formació; També te la finalitat de realitzar comunicacions electròniques per informar de les novetats sobre cursos de formació relacionats amb l’avaluació de polítiques públiques i esdeveniments organitzats per Ivàlua.

Quins son els teus drets quan ens facilita les teves dades personals?

Pots exercir el dret d’accés a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També pots sol·licitar la limitació i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.

Igualment, tens dret a revocar el teu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti de forma retroactiva al tractament de dades personals realitzat fins el moment.

Podràs exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos en la legislació vigent, en el domicili social d’Ivàlua (c/ Pau Claris 108, 4t1a, 08009 Barcelona), o sol·licitar l’exercici dels teus drets mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@ivalua.cat.

En el supòsit que no obtinguis una resposta satisfactòria i desitgis formular una reclamació o obtenir major informació sobre qualsevol dels teus drets, pots acudir a l’Autoritat Catalana de Protecció de dades (www.apdcat.gencat.cat - Carrer del Rosselló, 214, 08008 Barcelona).

 

Nom

Cognoms

Lloc que ocupa actualment:

Unitat (Servei, Àrea...):

Organisme (Departament, etc.):

Institució:

Adreça professional:

Codi postal:

Població:

Telèfon professional:

*

Adreça electrònica:

Quin és el seu nivell formatiu?

Escolliu una de les respostes següents
Quin és el seu àmbit formatiu? Escolliu una de les respostes següents

Titulació acadèmica:

Breu descripció de les responsabilitats principals en l’actual lloc de treball:

Motius pels quals voleu realitzar aquesta formació:

 

Mitjà pel qual us heu assabentat d’aquest curs:

Seleccioneu les que corresponguin