Repensant les polítiques actives d’ocupació en temps de crisi

Posted 30 mai 2011 — by Ivàlua
Category Entrevista

Una reflexió des de l’avaluació. Entrevista amb Jochen Kluve

Jochen Kluve és catedràtic d’economia laboral empírica a l’Escola d’Economia i Negocis de la Universitat Humboldt, i cap de l’oficina de Berlin de RWI, un centre de recerca científica i d’assessorament sobre polítiques públiques. Des de 2009, és membre del consell assessor d’Ivàlua per a l’avaluació de polítiques actives d’ocupació.

 

 

En plena crisi econòmica, Catalunya ha assolit una taxa d’atur de gairebé el 20 %, el doble de la mitjana de la Unió Europea. Això ha situat el debat sobre les polítiques actives d’ocupació en un lloc preeminent de l’agenda pública. A més, el disseny de les polítiques actives d’ocupació ha estat recentment descentralitzat a les comunitats autònomes, i s’ha obert així una finestra d’oportunitat per a la seva reforma i innovació . Què cal fer? Quina evidència hi ha sobre allò que millor funciona a les polítiques actives d’ocupació?

Segueix llegint