Posts Tagged ‘Fons per avaluacions experimentals’

Les Noves Formes d’Inversió social com a motor d’Innovació de les Polítiques Públiques

Posted 08 nov 2012 — by Ivàlua
Category Avaluació

 

 

Blanca Lázaro

Blanca Lázaro és directora executiva d’Ivàlua. Ha estat directora general de Serveis del Departament de Treball i Indústria del Govern de la Generalitat de Catalunya,  ha treballat en programes de cooperació internacional per al desenvolupament des de la Fundació CIREM i el Grup Cambra de Comerç de Barcelona i ha estat cap de la Unitat d’Estudis del Rectorat de la UAB. És llicenciada en Ciències Polítiques i en Ciències de la Informació, Màster en Gestió Pública i diplomada en Mètodes i Tècniques per a l’Estudi de la Població ++

 

 

   Introducció

Avui dia és impensable que el sistema sanitari públic autoritzi tractaments que no hagin superat un procés rigorós de comprovació científica de la seva efectivitat. És desitjable que sigui així per motius obvis de salut pública, però també per l’elevat cost econòmic que aquests tractaments representen per al conjunt de la societat.

Segueix llegint